DonasiKIta.Com


DonasiKIta.Com adalah lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana corporate sosial responsibilty perusahaan.

Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana masyarakat yang dihimpun DonasiKita.Com memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena DonasiKita.Com berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.


Partner Bank

Mandiri Syariah
Muamalat
Mandiri
BCA